Hình thức 1: Mua hàng trực tiếp trên website 2balo.com

Bước 1: Truy cập website 2balo.com

Bước 2: Lựa chọn sản phẩm ưng ý

Bước 3: Lựa chọn chi tiết cho sản phẩm

Khách hàng chọn màu sản phẩm , số lượng sản phẩm, click ô “ ĐẶT HÀNG”

2 phương án tiếp theo:

  1. Tiếp tục xem các sản phẩm khác

  2. Thanh toán và thực hiện bước mua hàng tiếp theo

Bước 4: Cung cấp thông tin khách hàng

  • Điền thông tin khách hàng: tên, địa chỉ email, sđt, địa chỉ

  • Kiểm tra lại giỏ hàng cần mua

  • Click: Xác thực đơn hàng