2balo.com không có chính sách cụ thể về quảng cáo và hợp tác kinh doanh.

Nhưng, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cân nhắc mọi lời đề nghị.

Bạn có thể gửi đề xuất về email lienhe@2balo.com

Trân trọng.